Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z015/2017 2017 výkon funkcie PO 108 € 31.03.2017 SOMO - Peťovský Jozef Počet stiahnutí
Z014/2017 2017 Záhradný prístrešok a oprava strechy v záhradnej budove v spol. záhrade 13994,95 € 27.03.2017 Stavby Lorinc Peter, s.r.o. Počet stiahnutí
Z012/2017 2017 právnické služby --- € 21.03.2017 Wolf+Linden s.r.o. Počet stiahnutí
Z010/2017 2017 dodávka vody --- € 16.02.2017 Mgr. Andrea Lorincová Počet stiahnutí
Z011/2017 2017 prax študentov v priestoroch OcÚ 0,00 € 22.03.2017 Trenčianska univerzita A. Dubčeka Počet stiahnutí
Z013/2017 2017 nájom bytu - € 22.03.2017 Marek Kubiček Počet stiahnutí
Z009/2017 2017 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 499 € 16.02.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Počet stiahnutí
Z008/2017 2017 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 97,75 € 16.02.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Počet stiahnutí
Z160/2016 2016 darovanie motorových vozidiel 0,00 € 30.12.2016 SR-Ústav na výkon väzby a ÚVTOS Počet stiahnutí
Z007/2017 2017 Dotácia na činnosť 1200,00 € 25.01.2017 Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Bojničky Počet stiahnutí
Z006/2017 2017 dohoda na činnosť 800,00 € 25.01.2017 Folklórny súbor Bojničan Počet stiahnutí
Z005/2017 2017 Dotácia na činnosť 1659,00 € 25.01.2017 Stolnotenisový klub Bojničky Počet stiahnutí
Z004/2017 2017 dotácia na činnosť 7000,00 € 25.01.2017 Telovýchovná jednota Bojničky Počet stiahnutí
Z003/2017 2017 Dotácia na činnosť 2010,00 € 25.01.2017 Atletický klub Bojničky Počet stiahnutí
Z001/2017 2017 rozbor pitnej vody z obec. vodovodu 353,50 € 13.01.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Počet stiahnutí
Z159/2016 2016 poistenie predmetov poistenia 2455,00 € 30.12.2016 Generali Poisťovňa, a.s. Počet stiahnutí
Z158/2016 2016 úprava harmonogramu realiz. aktivity 0,00 € 30.12.2016 Ministerstvo hospodárstva SR Počet stiahnutí
Z157/2016 2016 Zabezp.prenes. výkonu štát. správy 0,00 € 30.12.2016 Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove Počet stiahnutí
Z002/2017 2017 záujmové vzdelávanie detí 130,00 € 20.01.2017 Centrum voľného času Dúha Počet stiahnutí
Z080/2016 2016 nájom bytu - € 16.10.2016 Miriam Mikleová Počet stiahnutí